Electro Spirit การ์ดใหม่ล่าสุด หาไม่ยาก แต่น่าเอามาใช้

อีกไม่นาน Clash Royale’s 101st จะเปิดตัวในเกม ซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้ ซึ่งก่อนที่จะเปิดตัว Electro Spirit การ์ดใบใหม่ ควรต้องทำความรู้จักมันก่อนว่า จะซื้อมาใช้ดีมั้ย? หรือ ควรที่จะรอให้คนอื่นใช้ก่อน

Electro Spirit, Clash Royale’s 101st เป็นการ์ดที่ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง และสามารถโจมตีเป้าหมายได้ถึง 9 ตัวด้วยกันโดยมีลักษณะด้งนี้

  • หาได้ไม่ยาก
  • Type: Troop
  • Chained Attacks : 9 เป้าหมาย
  • Stun 0.5 วินาที
  • ใช้สำหรับโจมตีทางอากาศและบนบก
  • Speed: เร็วมาก
  • ระยะใช้งาน 2.5

และตารางด้านล่างนี้ สำหรับการเช็ค Stats ขึ้นอยู่กับเวเวล

ระดับ คะแนนโจมตี ความเสียหาย
1 90 39
2 99 42
3 108 47
4 119 51
5 131 56
6 144 62
7 158 68
8 173 75
9 190 82
10 209 90
11 230 99
12 252 109
13 278 120
14 305 132

จะเปิดตัวเมื่อไหร่?

การ์ด Electro Spirit จะมีมาให้ใช้งาน วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นี้ ซึ่งจะหาได้จาก Online Event ที่จะเปิดตัวขึ้นพร้อมๆ กัน


ในปัจจุบัน Clash Royale เดินทางมาถึง Season ที่ 16 แล้ว โดยในเดือนนี้เรียกว่า Shocktober ซึ่งมีการ์ดอีกตัวที่ยังไม่เปิดตัวคือ Electro Giant โดยใช้สายฟ้าเป็นอาวุธโจมตี และยังมี Tower Skin ใหม่ๆ ให้เลือกซื้ออีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>