เกมออนไลน์สู่บทบาททางการศึกษา เรียนสนุก เล่นอย่างมีความรู้

เทคโนโลยีกับการศึกษาในห้องเรียน

การศึกษาเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับ การจะกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับบทเรียนเป็นสิ่งที่ท้าทายครูผู้สอนเสมอมา และในปัจจุบันก็เริ่มมีการนำเกมออนไลน์เข้ามาประยุกต์กับการศึกษาไทยแล้ว ทำให้บทเรียนในห้องเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป นักเรียนสนุกกับการเรียน ครูเองก็สนุกกับการสอนเช่นกัน

คำจำกัดความ GBL (Game Base Learning)

ในอดีตสื่อการเรียนการสอนจะเป็นสิ่งที่ครูทำขึ้นมาให้นักเรียนเพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันมีความสะดวกสบายขึ้น มีหนังสือเรียนหลายสำนักพิมพ์ออกแบบเนื้อหาและแบบฝึกหัดให้ครู พร้อมแผนการสอนสำหรับนำไปประยุกต์ แต่การจะสอนนักเรียนให้สนุกนั้นจำเป็นจะต้องมีแรงจูงใจ ซึ่งเกมก็สามารถจูงใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี การใช้เกมเป็นตัวสอนเรียกว่า Game Base Leaning หรือ GBL

GBL คือ การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เป็นจิตวิยาในการสอนรูปแบบหนึ่ง จูงใจให้เด็กนักเรียนสนใจเรียนหนังสือเมื่อมีเกมมากระตุ้น ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างธรรมชาติ และเด็กไม่รู้สึกกดดันเท่าที่ควร การใช้เกมในการเรียนรู้นี้ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นเกมออนไลน์เท่านั้น แต่เกมออฟไลน์ก็เข้าข่าย GBL ได้เช่นกัน

นักศึกษาไทย
การใช้เทคโนโลยีผสานกับการสอน

ตัวอย่างเกมออนไลน์ในห้องเรียน

เกมออนไลน์เป็นเกมที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น ซึ่งปัจจุบันมีหลายเกมที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ เช่น

  • Pokemon Go

เกมแรกเป็นเกมที่เป็นเกมจริง ๆ โดยโปเกมอนโกจะเน้นการออกกำลังกายผ่านการออกไปจับโปเกมอน เป็นเกมที่สามารถประยุกต์เข้าได้กับการสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโปเกมอน เป็นต้น

  • Kahoot

Kahoot เป็นเกมตอบคำถาม โดยคุณครูจะตั้งคำถามแล้วให้นักเรียนเป็นผู้ตอบ แต่ไม่ใช่การถามตอบในห้อง เพราะการตอบสามารถตอบผ่านโทรศัพท์มือถือเลย และขึ้นคะแนนแบบเรียลไทม์ เป็นอีกเกมที่นิยมใช้ในการศึกษา

  • Worldwall

เวิลด์วอลล์เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการทำใบงานออนไลน์ของครู แต่ภายในเว็บไซต์ก็มีเกมให้นักเรียนเล่นออนไลน์เช่นกัน เช่น เกมตีตัวตุ่น เกมล้อสุ่ม เกมจับคู่ เป็นพื้นฐานใบงานให้ครูนำไปต่อยอดในรายวิชาได้

  • แฟนพันธุ์แท้

เกมแฟนพันธุ์แท้เป็นเกมถามตอบที่เน้นความรวดเร็วในการตอบ นักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นไปกับเกม ขณะที่ผู้สอนจะสามารถวัดผลและประเมินผลผู้เรียนได้

  • เกมเปิดแผ่นป้าย

เกมน่าตื่นเต้นอย่างเกมเปิดแผ่นป้ายเป็นเกมที่นักเรียนสามารถเล่นได้ผ่านออนไลน์ โดยการคิดค้นการเปิดแผ่นป้ายจะขึ้นอยู่กับรายวิชา มักจะเล่นเป็นทีม

เกมออนไลน์กับการศึกษาสามารถไปก้วยกันได้ หากรู้จักหยิบยกมาใช้ประโยชน์ ในอนาคตคาดว่าจะมีการนำเกมออนไลน์จริง ๆ มาเป็นต้นแบบในการเรียนการสอน เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของนักเรียน และแนะการเล่นเกมอย่างมีคุณภาพให้แก่นักเรียนด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>